Der afholdes ordinær GENERALFORSAMLING

mandag 31. august 2020 kl. 19:30

på Hareskov Bibliotek

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent

2.    Formandens beretning

3.    Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for
01.07.2019 - 30.06.2020 til godkendelse

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Behandling af ændring til foreningens vedtægter

6.    Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.    Valg af revisor

9.    EventueltSe referater fra tidligere generalforsamlinger: