Herunder finder du referatet fra den seneste

GENERALFORSAMLING
mandag 31. august 2020 kl. 19:30
på Hareskov BibliotekReferater fra tidligere års generalforsamlinger: